Persondatapolitik 

1. GENERELT 

1.1 Denne persondatapolitik har til formål at oplyse dig om, hvordan cordyfresh.com behandler dine personoplysninger, som du har givet til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside cordyfresh.com 

1.2 cordyfresh.com er dataansvarlig i relation til dine personoplysninger. Henvendelse til cordyfresh.com skal ske via kontaktoplysninger angivet under pkt. 7. 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN 

2.1 Oplysninger, vi indsamler om dig, når du besøger hjemmesiden 

2.1.1 Formål: Når du besøger cordyfresh.com indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer med det formål at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at varetage driften og forbedre cordyfresh.coms hjemmeside. 

2.1.2 Retsgrundlag: Retsgrundlaget for behandlingen af de almindelige personoplysninger er 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f: Behandling er nødvendig for, at cordyfresh.com kan forfølge en legitim interesse, og det er vurderet, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor (interesseafvejning). 

3. HVOR DINE OPLYSNINGER STAMMER FRA 

3.1 Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig. Vi vil dog også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder vores it-leverandører. 

4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER  

4.1 Oplysninger kan videregives til vores it-leverandører, der yder teknisk support og forbedrer hjemmesiden. 

4.2 Oplysninger kan endvidere overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vegne af cordyfresh.com og dermed agerer som vores databehandler. Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28, og som pålægger disse databehandlere at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandling opfylder kravene i forordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder.  

5. DINE RETTIGHEDER 

5.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.  

5.2 Indsigtsretten  

5.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysninger om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.  

5.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til dear@cordyfresh.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. 

5.3 Retten til berigtigelse   

5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.  

5.4 Retten til sletning  

5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.  

5.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  

5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.   

5.6 Retten til dataportabilitet  

5.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

5.7 Retten til indsigelse  

5.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring. 

5.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af en opgave, vi har fået pålagt, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse. 

5.8 Retten til at tilbagekalde samtykke  

5.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på dear@cordyfresh.com 

5.9 Retten til at klage  

5.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over cordyfresh.coms behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00. 

6. SIKKERHED 

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. 

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse. 

7. KONTAKTOPLYSNINGER 

7.1 cordyfresh.com er dataansvarlig for de persondata, som indsamles om dig. 

7.2 Hvis du spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder i pkt. 5, kan du kontakte: 

Cordyfresh ApS 

Att: Institut for X 
 
Skovgaardsgade 5C 

8000 Aarhus C 

T: +45 22 66 95 86 

Mail: dear@cordyfresh.com 

8. ÆNDRINGER TIL DENNE PERSONDATAPOLITIK 

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i nærværende persondatapolitik, vil du blive orienteret om det. 

Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan dine personlige oplysninger indsamles, bruges og deles, når du besøger eller foretager et køb fra cordyfresh.com (“Hjemmeside”).

Personlige oplysninger
Når du besøger Hjemmeside, kan vi automatisk indsamle visse oplysninger om din enhed, herunder oplysninger om din browser, IP-adresse, tidszone, og nogle af de cookies, der er installeret på din enhed. Derudover indsamler vi oplysninger om de enkelte websider eller produkter som du kan se, hvilke hjemmesider eller søgeudtryk der har henvist dig til sitet, og oplysninger om, hvordan du interagerer med Websitet, imens du bevæger dig rundt på vores Hjemmeside. Vi henviser til denne automatisk indsamlede information som “enhedsoplysninger”.

Vi indsamler enhedsoplysninger ved hjælp af følgende teknologier:
– “Cookies” er tekstfiler, der placeres på din enhed eller computer og indeholder ofte et anonymt unik identifikator. For flere oplysninger om cookies, og hvordan du slår cookies fra, kan du besøge http://www.allaboutcookies.org.
– “Logfiler” sporer handlinger, der forekommer på Hjemmeside, og indsamler data, herunder din IP-adresse, browser-type, Internet service provider, som henviser/exit sider, og dato/tid.
– “Web-beacons”, “tags” og “pixels” er elektroniske filer, der bruges til at registrere oplysninger om, hvordan du kan gennemse Hjemmeside.
 Derudover, når du foretager et køb eller forsøger at foretage et køb via Hjemmesiden, indsamler vi visse oplysninger fra dig, herunder dit navn, faktureringsadresse, leveringsadresse, betaling, information (herunder kreditkort oplysninger, e-mail-adresse, og telefonnummer. Vi henviser til denne information, som “Bestillingsinformation”.

Når vi taler om “Personlige Oplysninger” i denne fortrolighedspolitik, taler vi både om Enhedsoplysninger, og Bestillingsinformation.
  
 

Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger?   
 

Vi bruger Bestillingsinformation, som vi indsamler, generelt til at opfylde alle ordrer, der afgives via Hjemmeside (herunder behandling af dine betalingsoplysninger, planlægning af forsendelse, og til at give dig fakturaer og/eller ordrebekræftelse). Derudover, bruger vi disse Oplysninger til at:
– Kommunikere med dig;
– Screen vores ordrer for potentielle risici eller fusk; og
– Når i overensstemmelse med de indstillinger, som du har delt med os, give dig information eller reklame vedrørende vores produkter eller tjenester.  
 

Vi bruger Enhedsoplysninger, som vi indsamler, til at hjælpe os med at screene for potentielle risiko og fusk(navnlig din IP-adresse), og mere generelt til at forbedre og optimere vores Hjemmeside (for eksempel, ved at generere analyser om, hvordan vores kunder bruger og interagerer med Hjemmeside, og til at vurdere resultatet af vores markedsføring og reklamer).
  

Deling af personlige Oplysninger   

Vi deler dine Personlige Oplysninger med tredjeparter til at hjælpe os med at bruge dine Personlige Oplysninger, som beskrevet ovenfor. Vi anvender Google Analytics til at hjælpe os med at forstå, hvordan vores kunder bruger Hjemmesiden-du kan læse mere om, hvordan Google bruger dine Personlige Oplysninger her: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Du kan også fravælge Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  

Endelig kan vi også dele dine Personlige Oplysninger for at overholde gældende love og regler, til at reagere på en vidneindkaldelse, ransagningskendelse eller anden lovlig anmodning om oplysninger, vi modtager eller på anden vis beskytte vores rettigheder.

Adfærdsbaseret annoncering   

Som beskrevet ovenfor, kan vi bruge dine Personlige Oplysninger til at give dig målrettede reklamer eller markedsføring kommunikation, som vi tror kan være af interesse for dig. For mere information om, hvordan målrettede reklamer virker, kan du besøge Network Advertising Initiative ‘ s (“NAI”) pædagogiske side på http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Du kan fravælge målrettede reklamer ved hjælp af linkene nedenfor:  

– Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads  

– Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
– Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads  

Derudover kan du fravælge nogle af disse tjenester, ved at besøge Digital Advertising Alliance ‘ s opt-out-portalen på http://optout.aboutads.info/.

Ingen sporing
Bemærk venligst, at vi ikke ændrer vores Websted, data-indsamling og brug, når vi ser et Spor Ikke-signal fra din browser.
  
 

Dine rettigheder   

Hvis du har en Europæisk bopæl, har du ret til at få adgang til personlige oplysninger, vi har om dig og bede om at få dine personlige oplysninger rettet, opdateret eller slettet. Hvis du ønsker at udøve denne ret, bedes du kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

Desuden, hvis du er en Europæisk bosiddende gør vi opmærksomme på, at vi behandler dine oplysninger for at opfylde kontrakter, vi kan have med dig (for eksempel, hvis du laver en bestilling via Hjemmeside), eller på anden måde at forfølge vores legitime forretningsmæssige interesser, der er anført ovenfor. Bemærk, at dine oplysninger vil blive overført uden for Europa, herunder til Canada og Usa.
  
 

Opbevaring af Data   

Når du afgiver en ordre via Hjemmesiden, vil vi vedligeholde Oplysningerne om din Ordre til vores poster, medmindre og indtil du beder os slette disse oplysninger.
  
 

Ændringer   
 

Vi kan opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden for at afspejle, for eksempel ændringer i vores praksis eller for andre operationelle, juridiske eller lovgivningsmæssige årsager.
  
 

Kontakt os   

For mere information om vores privatlivspolitik, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at indgive en klage, bedes du kontakte os via e‑mail på dear@cordyfresh.com eller ved e-mail via kontaktoplysningerne nedenfor:

 Cordyfresh Co.
[Re: Privacy Compliance Officer]
Institut for X, Skovgaardsgade 5C, 8000 Aarhus C, Danmark. 

Login

Min Konto / Login

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

Weekend Tilbud til nye kunder

10% rabat

på cordyfresh

I denne weekend giver vi 10% rabat på Lions Mane og Cordyceps. Tilbuddet gælder alle nye kunder.

Brug rabat koden:

cordyfreshed

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

Weekend Tilbud til nye kunder

10% rabat

på cordyfresh

I denne weekend giver vi 10% rabat på Lions Mane og Cordyceps. Tilbuddet gælder alle nye kunder.

Brug rabat koden:

cordyfreshed